+ - =
es

Formularz logowania

gospodarkaspoleczna.pl

Witamy!

Strona jest administrowana przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasza strona jest poświęcona organizacjom gospodarki społecznej. Mianem organizacji gospodarki społecznej określa się stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne formy organizacyjne, które tworzą nowe usługi i nowe miejsca pracy na szczeblu lokalnym w ramach przedsięwzięć łączących ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej.

Słuchacze naszych studiów oraz inni użytkownicy strony gospodarkaspoleczna.pl znajdą u nas zarówno pomocne źródła do studiowania nowej akademickiej dyscypliny gospodarki społecznej, jak i będą mieć dostęp do wyników najnowszych badań krajowych i zagranicznych na ten temat. Zapraszamy!

prof. dr hab. Ewa Leś

Polecane strony